Værdier

Jeg tror på, at vi sammen kan skabe den bedste løsning! Bruger og konsulent imellem.
Du har specialviden om virksomheden, jeg har det på AX.

Hver især har vi mange kompetencer og stærke sider. Vi kan ikke alle det hele, og vi skal turde erkende at vi også har begrænsninger, og derved søge hjælp hos hinanden – først der skaber vi sammen den bedste løsning.

Vi lever i en dynamisk verden, og derfor har vi brug for løbende at ændre på tingenes tilstand for at følge med. Her tænker jeg på ressourcer, processer eller på IT. Vi skal blot huske på, at ændrer vi på ét område, vil det givet vis have betydning for et andet område.

Ofte påvirker virksomhedens ændringer på ressourcer eller forretningsgange IT-systemet, derfor er det vigtigt at tænke hele processen igennem, inden der ændres på ressourcer, processer eller IT.

Mine erfaringer viser desværre, at der ikke altid tænkes i disse baner, men her kan jeg hjælpe dig på vej. Det er ren øvelse.

Hvis vi har alle 3 områder med i planlægningen, har vi mulighed for at være proaktive, og tænke hele processen til ende.

Billedet illustrerer at ændrer du i enten dit IT system, dine processer/arbejdsgange eller på dine ressourcer, så vil du påvirke de andre dimensioner.

Billedet illustrerer at ændrer du i enten dit IT system, dine processer/arbejdsgange eller på dine ressourcer, så vil du påvirke de andre områder.